Wat doet een Co?

Wat coschappen inhouden en wat een coassistent exact doet laten we op 27 oktober 2016 zien. Hieronder alvast een korte beschrijving.

Coassistent:

Een coassistent is een student geneeskunde die in de praktijk wordt opgeleid tot arts.

Coschappen lopen:

De studie geneeskunde waarin een student wordt opgeleid tot basisarts duurt in totaal zes jaar. Een driejarige bachelor waarin de theorie centraal staat en een driejarige master waarin de praktijk, de coschappen, plaatsvinden.

De coassistent gaat in deze drie jaar verschillende specialismen langs zodat hij/zij van verschillende vakken kennis en vaardigheden opdoet. Van interne geneeskunde tot psychiatrie (GGZ) en van chirurgie tot huisartsgeneeskunde. Tijdens deze drie jaar draaien ze dus mee in de praktijk. In de loop van de master wordt de coassistent steeds bekwamer in vaardigheden (en kennis) om uiteindelijk het niveau van (basis)arts te halen.

De coschappen hebben regelmatig een belasting van meer dan 46uur per week. Het betreft daarbij ook avond- en weekenddiensten. De zorg gaat namelijk 24/7 door en diensten zijn belangrijke leermomenten. Deze 46uur is dus meer dan de 40uur per week die de Wet op het Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) voorschrijft. Dit is hoger omdat dit noodzakelijk is voor de opleiding tot arts en om mee te doen in de kliniek.