Doel

Op 27 oktober 2016 pleiten coassistenten voor een tegemoetkoming.

Waarom een tegemoetkoming

Coassistenten ontvangen op dit moment geen tegemoetkoming/vergoeding. Tot de invoering van het leenstelsel (1 september 2015) kregen coassistenten, net als alle andere studenten, de studiefinanciering. De uitwonende basisbeurs was: €288,95 per maand.
Omdat coassistenten niet in staat zijn om naast hun tijd in het ziekenhuis/de praktijk bij te verdienen en €288,95 niet genoeg is om van rond te komen in de maand, dienen zij meer (en langer) te lenen bij de overheid dan andere studenten. Dit was voor de invoering van het leenstelsel dus al het geval.
Het wegvallen van de basisbeurs zorgt er dus voor dat de lening van coassistenten nog hoger wordt. Dit komt omdat zij, ook in het nieuwe stelsel, er niet voor kunnen kiezen om naast hun studie de lening op te vangen met een bijbaan.

Omdat het leenstelsel een nieuw probleem voor coassistenten heeft veroorzaakt, hebben Eerste Kamerleden, tijdens het debat over het leenstelsel, het aangekaart. Daarnaast hebben we als geneeskundestudenten op 31 maart 2015 een brief gestuurd naar minister Bussemaker omdat zij verantwoordelijk is voor het Hoger Onderwijs in Nederland. Hierin hadden we haar uitgenodigd om het gesprek aan te gaan over het ontstane probleem.

Wat voor een tegemoetkoming

Sinds de invoering van het leenstelsel pleiten we voor een tegemoetkoming voor coassistenten van  €288,95 per maand. Een tegemoetkoming die, bij 46uur per week, neerkomt op €1,45 per uur.